Tagged: Andelsboliglån

Guide til andelsboliglån

GUIDE: Andelsboliglån fra A-Z

Mange går med en drøm om at eje egen bolig, men det er ikke alle, som har mod eller økonomi på at købe egen bolig. En andelsbolig kan være et godt kompromis, da det er en mindre investering, hvis man sammenligner med prisen på selv at skulle købe en bolig.

Herunder kan du læse mere om andelsboliglån. Der er nemlig visse ting, som du bør være opmærksom på, hvis du overvejer at købe en andelsbolig. En andelsbolig er nemlig hverken det samme som en lejebolig eller en ejerbolig, som er de boligformer, som de fleste danskere benytter og har kendskab til.

Hvad er en andelsbolig?

En andelsbolig er en type af ejendom, som er ejet og drevet af en andelsboligforening. Hvis du ejer en bolig i andelsboligforeningen, er du andelshaver, hvilket giver dig en andel af fællesformuen. I praksis betyder det, at du deltager i et formuefællesskab, som du driver ejendommen sammen med ved at fastsætte andelsboligforeningens regelsæt.

I Danmark har vi en andelsboliglov, som fastsætter nogle generelle retningslinjer, som andelsboligforeninger skal følge. Der er dog stadig mulighed for at selv at bestemme visse vedtægter, hvilket blandt andet kan være regler om ledelsen af andelsboligforeningen og diverse rettigheder og pligter, som den enkelte andelshaver har i forhold til fællesskabet.

Beslutningerne i en andelsboligforening varetages af en generalforsamling, som sammen fastsætter regler og retningslinjer. I de fleste andelsboligforeninger træffes beslutninger på baggrund af afstemninger, hvilket betyder, at flertallet får lov at træffe beslutningerne. I praksis betyder det også, at du ikke kan være sikker på, at dine interesser bliver varetaget.

Hvad er et andelsboliglån?

Et andelsboliglån er en type af lån, som du kan tage, hvis du ønsker at købe en andelsbolig. Du kan også tage et andelsboliglån, hvis du allerede ejer en andelsbolig, som du for eksempel ønsker at ombygge. Ligesom ved almindelige boliglån er der også pant i fast ejendom ved et andelsboliglån, og det gør, at renten ikke er alt for høj.

Du kan sagtens købe en andelsbolig kontant, hvis du har penge nok, men det er de færreste, som har mulighed for at finansiere købet på denne måde. Når du tager et andelsboliglån, har du mulighed for at finansiere op til 95% af vurderingsprisen med et lån. Det er dog et krav, at du selv skal kunne betale minimum 5% af købsprisen selv, men det er også udmærket, hvis du kan finansiere mere selv.

Fordele og ulemper ved at købe andelsbolig

En andelsbolig er hverken det samme som en ejerbolig eller en lejebolig. Andelsboligen har sine helt egne fordele og ulemper, og det er vigtigt at være opmærksom på både de positive og negative sider, hvis du overvejer at købe en andelsbolig. Herunder kan du læse mere om disse fordele og ulemper.

Fordele

Andelsboliger har primært én stor fordel, og det er at de har en markant lavere købspris end de fleste ejerboliger. I praksis betyder det, at du får flere kvadratmeter for dine penge, hvis du vælger at købe en andelsbolig fremfor en ejerbolig.

Hvis du har en lav indtægt eller anden gæld, kan det være svært at få lov at købe en ejerbolig. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at du ikke kan låne til en andelsbolig. Kort sagt kan en andelsbolig være den bedste måde at realisere din drøm om at eje din egen bolig, hvis du ikke har mulighed for at købe en ejerbolig.

At købe en andelsbolig er også mindre risikofyldt end at købe en ejerbolig. En andelsbolig kan ende på tvangsauktion ligesom en ejerbolig. Hvis en ejerbolig ender på tvangsauktion, kan du risikere store finansielle tab, der betyder, at du ender med en stor gæld. Til sammenligning vil den lave købspris på en andelsbolig betyde, at en eventuel tvangsauktion vil være mindre katastrofal, da du har færre penge investeret i boligen.

Sidst, men ikke mindst, er det også værd at vide, at du ikke skal betale ejendomsværdiskat. Årsagen til dette er, at du teknisk set ikke ejer din andelsbolig, men derimod blot ejer retten til at bruge én af andelsforeningens boliger.

Ulemper

Den primære ulempe ved at købe en andelsbolig, er at du ikke har mulighed for at tage et realkreditlån. Det betyder, at købet skal finansieres af et banklån. Banklån har en højere rente end realkreditlån, hvilket i sidste ende betyder flere omkostninger for dig. Du skal dog stadig huske på, at købsprisen for en andelsbolig er lavere, hvilket betyder, at du skal låne et lavere beløb.

Der er bopælspligt i mange andelsforeninger, hvilket du også skal være opmærksom på. Det vil sige, at hvis du ejer brugsretten til en andelsbolig, så skal du også bo i boligen. I nogle andelsforeninger er det for eksempel ikke tilladt med fremlege eller udlejning af boligen. Der er ligeledes også en del andelsforeninger, som ikke tillader forældrekøb. Det betyder, at du skal læse andelsforeningens vedtægter grundigt, hvis du overveje én af disse ting.

Du skal desuden også huske på, at en andelsforening er et fællesskab. Det betyder, at foreningen for eksempel skal godkende forbedringer på din bolig, før du går i gang. Du skal selv betale, hvis du vil have nyt køkken eller bad, og det er kun nogle foreninger, som lægger den øgede værdi oveni kvadratmeterprisen, så du får pengene igen, hvis du flytter. Du skal dog være opmærksom på, at forbedringen bliver mindre værd med tiden, hvilket betyder, at du ikke får det fulde beløb tilbage ved en fraflytning.

Andet som du bør være opmærksom på

Ikke alt kan deles op i fordele og ulemper, når det gælder andelsboliger, men det er stadig ting, som du skal være opmærksom på.

Når du kigger på andelsbolig, er det ufatteligt vigtigt, at du undersøger andelsforeningens økonomi grundigt, før du køber boligen. Du skal for eksempel være opmærksom på, at du hæfter for foreningens gæld som andelshaver, og derfor kan det få store konsekvenser for dig, hvis andelsforeningen ikke har en sund økonomi. I de fleste tilfælde har nu mulighed for at få rådgivning om foreningens økonomi hos din bank, og du skal være meget grundig, hvis du selv undersøger økonomien.

En andelsforening er i sidste ende et fællesskab, hvor beboerne tager beslutninger om boligerne i fællesskab. Derfor er det også en god idé at snakke med nogle af de andre beboere i foreningen, så du kan få en idé om fællesskabet. Du kan med fordel bede om referaterne fra foreningens møder, så du får en idé om der er splid i foreningen. Husk på – at du kommer til at skulle administrer andelsforeningens penge sammen med de andre beboere. Fællesskabet bestemmer, så I skal helst være nogenlunde enige om, hvordan pengene skal administreres.

Hvad er forskellen på et realkreditlån og et andelsboliglån?

Der er stor forskel på en ejerbolig og en andelsbolig, hvilket også afspejles i finansieringsmulighederne. Du ejer en ejerbolig rent juridisk, og derfor er der mulighed for at finansiere købet med et realkreditlån. Til gengæld er der ofte større udgifter til vedligehold, og du skal også selv betale ejendomsværdiskatten for ejendommen. Hvis du vil købe en andelsbolig, har du ikke mulighed for at optage et realkreditlån, men til gengæld kan du finansiere købet med et andelsboliglån.

En ejerbolig kan købes med et realkreditlån, hvor det er muligt at få en fast rente på 1,5-2%. Til sammenligning bliver andelsboliger finansieret med et banklån. Det betyder, at renten på lånet kan ændre sig i løbet af lånets løbetid, men derudover er renten også markant højere end på et realkreditlån, hvilket du skal være forberedt på, hvis du vælger et andelsboliglån.

Et realkreditlån med fast rente giver en vis tryghed, da du kender den månedlige ydelse. Du har stadig mulighed for at omlægge lånet, hvis renten stiger, da dette vil give en lavere restgæld. Denne mulighed findes ikke ved andelsboliglån, som bliver påvirket af den generelle renteudvikling. Det betyder også, at du aldrig kender din månedlige ydelse fuldstændig.

Hvad koster et andelsboliglån?

Prisen på et andelsboliglån kommer i høj grad an på, hvor mange penge du skal låne. Et er en god idé at få en idé om dit budget, før du begynder at kigge på boliger, så sørg for at få styr på finansieringen før du begynder boligjagten.

Hvis du ønsker at købe en andelsbolig, er det en god idé at få et lånebevis, som er et løft om, at du kan låne en vis sum penge til køb af bolig. På den måde kan du slå til med det samme, hvis du finder den rette andelsbolig, som passer til dine krav og behov.

Andelsboliger sælges flere forskellige steder, og du kan både finde dem hos ejendomsmæglere og andelsboligforeninger. I dag findes der dog også websites, som gør det nemt at finde andelsboliger online, som passer til dig og dit budget.

Hvordan får jeg det billigste andelsboliglån?

Udgifterne i en andelsbolig kaldes for en boligafgift, og er nogenlunde det samme som huslejen i en lejebolig. I en boligafgift indgår der blandt andet afdrag på foreningens lån, bidrag til vedligehold og drift, vand og lignende og skatter. Boligafgiften har du ikke selv kontrol over, og det betyder også, at den kan stige. Det sker for eksempel, hvis det bliver vedtaget, at ejendommen skal renoveres, for renoveringen bliver finansieret af ejendommens beboere.

Hvis du låner penge til at købe din andel af boligen, skal du være forberedt, at du også skal betale afdrag og renter på lånet. Denne udgift skal du lægge oven i boligafgiften, for at beregne din samlede, månedlige boligudgift. Kort sagt er det udgifterne fra lånet, som du skal kigge på, hvis du vil gøre udgifterne til din andelsbolig lavere.

Kontakt flere långivere

Du kan sagtens være heldig at få tilbudt et andelsboliglån hos det første sted, som du henvender dig til. Du bør dog ikke bare tage imod det første tilbud, som du modtager, for det er meget muligt, at en anden långiver har et bedre tilbud til dig.

Skal du bruge et andelsboliglån, er det altid en god idé at henvende dig flere steder, så du er sikker på, at du får det bedste tilbud. Hvis du har en god idé, er der stor sandsynlighed for, at flere forskellige kreditorer er interesseret i at låne dig penge.

Det er vigtigt, at du modtager professionel og tilstrækkelig rådgivning, når du optager et andelsboliglån. Dette bør du også have med i tankerne, når du kontakter de forskellige långivere. Hvis omkostningerne ved lånene er stort set ens, så vælg den kreditor, som har givet dig den bedste rådgivning.

Forhandl dit lån

Det er ikke alle danskere, som føler sig komfortable med at indgå i forhandlinger, men lån er ét område, hvor det ofte kan betale sig at forhandle. Hvis en kreditor er interesseret i at låne dig penge, er det vigtigt at huske på, at det er et lånetilbud. Det betyder også, at du måske har mulighed for at forhandle dig til et bedre tilbud.

Du er især godt stillet i forhold til at forhandle dine låne, hvis du modtager tilbud fra flere långivere. Det tyder på, at du er attraktiv kunde, og derfor kan du opnå en bedre rente. Hvis du er førstegangskøber, kan det være en fordel at alliere dig med en ven eller et familiemedlem, som har erfaring med at købe bolig og tale med kreditorer.

Et andelsboliglån er måske ét af de største lån, som du tager i løbet af dit liv. Derfor er det ufatteligt vigtigt, at du har de bedste muligheder for at få et godt lån.

Hav styr på dit budget

Det er vigtigt, at du fremstår som en attraktiv kunde, når du henvender dig hos en potentiel långiver. Din indkomst og gæld har naturligvis en stor indflydelse på dette, men et godt budget kan også få dig til at fremstå som en mere attraktiv kunde.

Det er især vigtigt, at du er realistisk, når du laver dit budget. Det betyder, at budgettet skal afspejle dit faktiske forbrug, og derfor er det også optimalt, hvis du har kontoudskrifter, som kan bekræfte rigtigheden af dit budget.

Når du laver dit budget, er det også en god idé at lave en oversigt over dit fremtidige budget, som det vil se ud, når du køber din andelsbolig. Du skal være meget realistisk, når du lægger dette budget, og du skal for eksempel ikke vurdere, at du kan klare dig for et rådighedsbeløb, som er lavere end det rådighedsbeløb, som du har nu.

Drop afdragsfriheden

Afdragsfrihed kan være dejligt, men det er en dårlig idé, hvis du vil have et billigt lån. Der tilføjes stadig renter til andelsboliglånet i løbet af den afdragsfrie periode, hvilket kan gøre lånet markant dyrere. Hvis din økonomi tillader det, er det en rigtig god idé at droppe afdragsfriheden og i stedet prioritere at betale gælden hurtigt tilbage.

Hvilket andelsboliglån passer til mine behov?

Når du har fundet den rette andelsbolig, kan du begynde at diskutere finansiering med din kreditor. Du har gode muligheder for at tilpasse dit andelsboliglån, så det passer til dine behov. Det er vigtigt, at du får sammensat det rette lån. I forbindelse med lånet er det vigtigt, at du modtager rådgivning fra din långiver, men du kan også selv gøre dig nogle overvejelser i forhold til dit lån.

Herunder kan du læse mere om de forskellige faktorer, som du kan justere i forhold til dit andelsboliglån.

Lånebeløb

Først og fremmest skal du beslutte, hvor meget du vil låne. Du kan maksimalt låne 95% af andelsboligens værdi, hvilket betyder, at du selv skal lægge en udbetaling på 5%. Du kan dog sagtens vælge at betale en større del af boligens værdi kontant.

I forhold til dit andelsboliglån, er det vigtigt, at du prioriterer dine penge, hvis du allerede har eksisterende gæld. Et andelsboliglån har typisk en lav rente, da kreditor har pant i fast ejendom, så det kan måske bedre betale sig, hvis du bruger din opsparing til at afbetale anden gæld.

Det er umiddelbart en fordel, hvis du ikke har dyr gæld, og du har mulighed for at betale mere end 5% af andelsboligens værdi kontant. Det vil nemlig betyde, at du skal låne et lavere beløb, hvilket også betyder, at du i sidste ender kommer til at betale færre renter. Samtidig kan en større udbetaling også betyde, at du måske kan få lånet med en kortere løbetid.

Løbetid

Løbetid er en vigtig faktor i forhold til dit andelsboliglån. Løbetiden afhænger i høj grad af lånets størrelse, og det er én af de beslutninger, som har største indflydelse på din afbetaling af lånet.

Der er både fordel og ulemper ved at vælge en kort løbetid. En kort løbetid vil betyde, at du kommer til at betale færre renter, hvilket gør lånet billigere i det lange løb. Omvendt vil den korte løbetid også betyde, at du skal betale større afdrag hver måned.

Når du bestemmer lånets løbetid, er det vigtigt, at din økonomi ikke bliver for stram. Det kan være fristende at forsøge at spare penge ved at stile efter en hurtig afbetaling af lånet, men det kan også ende med at blive til en negativ oplevelse, hvis du ender med at føle, at du skal leve en skrabet tilværelse.

Det kan være en god idé at kigge på dit nuværende forbrug, når du aftaler løbetiden på dit lån. Det er de færreste, som kan lave store forandringer i deres forbrug fra den ene dag til den anden, og et køb af en andelsbolig vil næppe gøre dit forbrug lavere.

Afdragsfrihed

Du får oftest mulighed for at tilvælge en periode med afdragsfrihed, når du optager et andelsboliglån. En afdragsfri periode kan både være en fordel og en ulempe, og det er vigtigt, at du bruger den rigtigt, hvis du tilvælger den.

En afdragsfri periode er en rigtig god idé, hvis du har andre låneposter, som er dyrere. Den afdragsfrie periode giver dig mulighed for at betale af på din øvrige gæld, så den kan komme ud af verden. Det er til gengæld en dårlig idé at tilvælge en afdragsfri periode, hvis du ikke har en konkret plan for brugen af den øgede rådighedsbeløb til. Afdragsfrihed kan lulle dig ind i en falsk tryghed, hvis du vænner dig til at have et større rådighedsbeløb. Husk på, at afdragsfriheden ophører, og så bliver dit rådighedsbeløb reduceret ganske væsentligt.

Held og lykke med dit andelsboliglån

Forhåbentligt har denne guide hjulpet dig at få et bedre overblik over dine muligheder, når det gælder et andelsboliglån. Det er altid et stort valg at købe bolig – uanset om du vil købe ejerbolig eller andelsbolig.

En andelsbolig er en billig måde at få egen bolig, men samtidig skal du huske på, at der er visse ulemper ved at eje en andelsbolig. For eksempel bliver fælles beslutninger taget af generalforsamlingen, og her kan du risikere at dine interesser ikke bliver varetaget.

Du skal også være opmærksom på, at selvom almindelige huskøb normalt bliver finansieret af realkreditlån, så er det nødvendigt med et almindeligt banklån til at finansiere købet af en andelsbolig. Det betyder, at renten kan forandre sig, og derudover er renten også højere end på et realkreditlån. Til gengæld skal du ikke låne nær så mange penge, og du har måske endda mulighed for at betale en stor del af andelsboligens pris kontant.

Herfra ønsker vi held og lykke med dit fremtidige andelsboliglån og senere køb af andelsbolig. Forhåbentligt har du lært noget af vores guide.

Andelsboliglån er for dyre

Andelsboligejere må i mange tilfælde leve med en for høj rente på deres boliglån, fordi de ikke kan dokumentere, hvad værdien af deres andelsbolig er.