Hvad er Realkredit Danmark?

Hvad er Realkredit Danmark?

Key takeaways:

 • Realkredit Danmark er en af de største realkreditinstitutter i Danmark.
 • Institutionen opererer under Danske Bank-koncernen og udbyder lån til såvel bolig- som erhvervsejendomme.
 • Realkreditlånene finansieres blandt andet via udstedelse af obligationer på det danske marked og salg af disse til investorer og pensionskasser.
 • Realkredit Danmark har været underlagt visse reguleringer efter finanskrisen i 2008 for at øge sikkerhed og stabilitet på boligmarkedet.

Når man tænker på realkredit, er Realkredit Danmark ofte et navn, der dukker op. Men hvad er Realkredit Danmark præcis, og hvad gør institutionen? I denne artikel vil vi se nærmere på netop dette spørgsmål og give en grundig introduktion til institutionens rolle på boligmarkedet.

Hvem er Realkredit Danmark?

Realkredit Danmark er et af de største realkreditinstitutter i Danmark. Institutionen blev oprettet i 1985 som en del af Danske Bank-koncernen. Tidligere var det to separate enheder – “Danske Hypotekbank” og “Bolighypotek”. Disse to enheder blev slået sammen for at skabe én stor aktør på markedet for realkreditlån.

Realkredit Danmark er kendt for at tilbyde lån til både privatpersoner og erhvervsejendomme. En stor del af institutionens arbejde omhandler formidling af realkreditlån – hvor lånet bliver solgt videre til en investor eller pensionskasse. Dette betyder, at Realkredit Danmark opererer som et mellemled mellem dem, der ønsker at låne penge, og investorerne, som ønsker at investere i sikre obligationer.

Hvordan fungerer Realkredit Danmark?

Realkreditlånene er typisk finansieret via udstedelse af obligationer på markedet i Danmark. Dette indebærer salg af disse obligationer på børsen til interesserede investorer og pensionskasser. De fleste lån, der udbydes i dag, er baseret på fastforrentede obligationer med en løbetid på typisk 30 år.

Det meste af tiden har renten på Realkredit Danmarks obligationer holdt sig stabilt lavt. Dog kan renten svinge over tid på grund af forskellige faktorer såsom ændringer i den økonomiske situation eller rentepolitikken fra Nationalbanken.

Hvordan adskiller Realkredit Danmark sig fra traditionelle banker?

Men hvad adskiller så dette realkreditinstitut fra traditionelle banker? Forskellen består primært i den måde, som lånene finansieres på.

Mange almindelige banker finansierer deres udlån ved at tiltrække indlån fra kunderne. Dette indebærer, at en del af bankens midler består af de penge, som kunderne har sat ind på deres egne konti.

Realkredit Danmark fungerer dog anderledes. Her finansieres lånene gennem udgivelse af obligationer på det danske marked og salg af disse til investorer og pensionskasser. På denne måde sikres det, at låntagerne kan modtage et boliglån uden at pådrage sig samme risiko som ved optagelse af lån i en almindelig bank.

Hvordan reguleres Realkredit Danmark?

Realkreditinstitutter såsom Realkredit Danmark har været underlagt skærpet regulering siden finanskrisen i 2008 med henblik på at øge sikkerhed og stabilitet på boligmarkedet.

Kravene til realkreditinstitutternes kapital er hævet betragteligt for at øge modstandsdygtigheden imod eventuelle markeds- eller likviditetsproblemer. Desuden skal institutionerne nu vurdere potentielle lånetagers evne til at betale lånet tilbage baseret på affiniteten mellem låntagers indkomst og den valgte løbetid samt rentetype.

FAQ

Hvorfor tage et realkreditlån?

 • Et realkreditlån kan hjælpe dig med at købe din drømmebolig eller -erhvervsejendom, uden at du nødvendigvis skal tømme din opsparing.
 • Et realkreditlån kan være en god måde at få en lavere rente end ved et traditionelt banklån.

Hvordan skifte til Realkredit Danmark fra en anden bank?

 • Begynd med at undersøge og sammenligne de tilgængelige lån og renter fra forskellige realkreditinstitutter.
 • Kontakt Realkredit Danmark for at forespørge om mulighederne for dig.
 • Vurdér de omkostninger, der er forbundet med at ændre dit nuværende lån samt det nye lån fra Realkredit Danmark. Er det økonomisk fordelagtigt for dig?

Hvilke typer låntyper udbyder Realkredit Danmark?

 • Fastforrentede lån: Lånet har en fast rente igennem hele løbetiden af lånet.
 • F3-lån: Lånet medfører en variabel rente, som justeres hvert 3. år.
 • FlexKort Lån: Lånet har variabel rente, som justeres hver måned på baggrund af DENREF-renten (Dansk Indikatorrente).