Hvad betyder kurserne for din realkredit?

Hvad betyder kurserne for din realkredit?

Key Takeaways:

  • Kurser påvirker dine renteudgifter på dit lån
  • Dit låns løbetid kan blive påvirket af kurserne
  • Markedsudviklingen kan være en faktor i forhold til valg af ydelsestype

I Danmark er det at købe ejendom ofte ensbetydende med at tage et realkreditlån. Her spiller begrebet kurser en vigtig rolle, men hvad betyder det egentlig for dig som boligejer? Hvordan kan det påvirke din økonomi og dit lån – både nu og i fremtiden? I denne artikel vil vi gennemgå, hvad kurserne indebærer, hvordan de fungerer, samt hvad du bør være opmærksom på.

Hvad er kurser?

Kurser refererer til den pris, som investor får for et værdipapir. Prisen angives i procent af den nominelle værdi. Kurset er således ikke absolut, men varierer alt efter udbud- og efterspørgselsforholdene.

Når du optager et realkreditlån med variabel rente (F-kort), vil kursen have betydning for både din resultaterberegning og periodeafstemning – herunder også dine konto- og terminsbetalinger. Når prisen stiger eller falder vil dette have en direkte positiv eller negativ påvirkning på din økonomi, afhængig af om du er i en købs- eller salgsposition.

Gode råd til at navigere i kurserne

Når du skal optage et realkreditlån, vil det typisk være en god strategi at holde øje med kurserne og være opmærksom på eventuelle afvigelser fra det normale kursforløb. Overordnet set bør man undgå større svingninger i kursen, da dette kan have uheldige konsekvenser for din økonomi.

Websider som Totalkredit kan give dig løbende information om de aktuelle kursniveauer. Således kan du løbende foretage justeringer og minimere risikoen for negative overraskelser.

Kort vs. lang F-kort-realkredit låntype

Hos visse realkreditinstitutter findes der to forskellige former for F-kort lån – henholdsvis kort og lang løbetid. Kort F-kort indebærer en rentetilpasning hver kvartal, mens lang F-kort indebære en rentetilpasning hvert halve år.

Ved at vælge den længere variant minimerer du risikoen for store udsving i dine betalingsterminer. Realkreditselskaber beregner normalt kurstab- og gevinst efter fastlagte principper, hvormed udbetalinger sker ved terminsymbolet. Ved valg af ydelsestype bør markedsudviklingen i kursen tænkes overvejet og indtænkes.

Eksempler på kurser og deres påvirkning

Nedenfor følger nogle eksempler, som viser hvordan kurser kan påvirke dig som boligejer:

Eksempel 1: Kursfald

  • Jens optager et F-kort til en årlig rente på 2%
  • Kursen falder med tre procentpoint til 97%
  • Jens vil opleve en stigning i rentemarginalen fra de oprindelige 0,5% til nu at være på 1,5%
  • Dette vil medføre at hans betalingsterminer vil blive større for hvert månedlige terminiveau.

Eksempel 2: Kursstigning

  • Lisbeth har ligeledes optaget et realkreditlån med variabel rente (F-kort)
  • Hun har dog held i lancen og oplever, at kursen stiger med to procentpoint fra15o % til nu at ligge på 102%
  • Lisbeth vil her få øget sin likviditet med fire kroner pr. termin.

Dette skyldes den konstant udbetalte gevinst fra bankernes værdipostbeholdninger samt gevinstrealiseringsmetoden, når man taler om Indak-terminer.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Hvordan fungerer kursen i praksis?

Prisen på kurser er den pris, som investor betaler for et værdipapir. Prisen kan variere og er angivet i procent af det nominelle beløb.

Hvilken betydning har kurserne for mit realkreditlån?

Kurserne påvirker både din rentebetaling samt løbetiden på dit lån. Det er derfor vigtigt at holde øje med kursniveauet og være opmærksom på eventuelle udsving.

Hvad sker der hvis kurserne svinger meget?

Ved store svingninger i kursen kan dette have en negativ indflydelse på din økonomi. Du bør her tage højde for valget af din ydelsesform og løbetid ved valg af F-kort-realkreditlån.