Tagged: Bidragssats

Guide til bidragssatser

GUIDE: Bidragssatser fra A-Z

Hvad er bidragssats? Når du optager og afdrager på et kreditforeningslån, betaler du løbende et bidrag til kreditforeningen for realkreditlånet. Bidragssatsen beregnes af din restgæld og størrelsen afhænger af realkreditinstituttet og hvorvidt du har f.eks. rentetilpasninglån og/eller afdragsfrihed.

Man kan kalde det et gebyr for at låne i realkreditinstituttet. Det gælder for dem alle sammen – både Nordea, BRF, Nykredit, Totalkredit, Realkredit Danmark osv.

TIP: Oftest tager du kreditforeningslån via din bank. Derfor er valg af bank vigtigt for prisen på lånet. På Findbank.dk, kan du gratis sammenligne bankernes priser på realkreditlån.

Kender du din bidragssats? Måske bør du undersøge, om du kan finde en billigere kreditforening.

Kan det betale sig at skifte realkreditselskab på grund af bidragssatsen?

Bidragssatsen er det beløb, du betaler til dit realkreditinstitut for at formidle lånet mellem dig og dem, som ejer de obligationer, der ligger til grund for dit realkreditlån.

Satsen udregnes som en procentsats af restgælden på dit lån. Bidragssatsen udgør i dag en væsentlig andel af ydelsen på dit boliglån på grund af det lave renteniveau.

Men kan det betale sig at vælge realkreditinstitut efter størrelsen på bidragssatsen?

Bidragssatsen på et realkreditlån ligger i øjeblikket på omkring 0,3 procent for fastforrentede realkreditlån med afdrag, mens den er helt op til omkring 2,7 til 3 procent på F1 lån uden afdrag ved en høj belåningsandel af din ejendomsværdi.

Bidragssatsen betales måneds- eller kvartalsvis som en del af ydelsen på dit lån.

Det har gjort bidragssatsen til en varm kartoffel i medierne og i mange familiers privatøkonomi.

Det skyldes især, at den udgør en væsentlig højere del af ydelsen på de kortfristede F1- og F3-lån uden afdrag end renterne. Her har især realkreditselskabet Totalkredit skilt sig ud med højere bidragssatser end konkurrenterne.

Spørgsmålet er bare, om det kan betale sig at skifte kreditforening, for at komme til at betale en lavere bidragssats. Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Bidragssatser – hvad er det?

Ydelsen på dit boliglån består af tre dele:

  • De renter du betaler for lånet
  • Afdragene på lånet
  • Bidragssatsen er som sagt det beløb, du betaler til dit realkreditselskab for at formidle og administrere dit realkreditlån.

Derudover har realkreditinstitutterne lov til at inkludere et vist overhead til tab på udlån.

Renterne derimod sendes videre til dem, som har købt de obligationer, realkreditinstituttet har udstedt. Disse obligationer er solgt på dine vegne med sikkerhed i din bolig, for at kunne tilvejebringe de penge, du har lånt.

Bidragssatsen er indført, for at gøre det lettere for forbrugerne at gennemskue, hvor meget realkreditinstitutterne tjener på deres låneformidling. Størrelsen på bidragssatsen afhænger af:

  • Hvilket realkreditinstitut du optager lånet hos
  • Hvilken type realkreditlån du vælger
  • Om lånet er med eller uden afdrag
  • Hvor stor en andel af boligens vurdering, du har belånt

Den samlede bidragssats beregnes som en procentsats af restgælden på kreditforeningslånet. Det vil sige, at bidragssatsen falder, i takt med at du afdrager på lånet.

Hvem har de laveste bidragssatser?

Bidragssatsen er højest på de kortfristede flex- eller rentetilpasningslån uden afdrag og lavest på fastforrentede lån med afdrag.

Forskellen er markant og skyldes ifølge realkreditinstitutterne den højere risiko og større administrative arbejdsbyrde, der er ved de kortfristede rentetilpasningslån uden afdrag.

Hvert enkelt realkreditinstitut kan selv bestemme deres bidragssats.

Det betyder, at der kan være en vis besparelse over lånets samlede løbetid, ved at vælge det realkreditinstitut, der har den laveste bidragssats, når du skal optage et nyt realkreditlån.

Hvilket realkreditinstitut der er billigst, ændrer sig løbende, hvorfor du med fordel altid bør undersøge bidragssatserne hos de forskellige realkreditinstitutter, før du beslutter dig for, hvor du vil optage lånet.

Forskellen på bidragssatserne selskaberne imellem har det dog med at udligne sig over tid.

Så det er ikke sikkert, at den besparelse du opnår ved at vælge et realkreditinstitut fremfor et andet på nuværende tidspunkt, bliver ved med at holde hele vejen gennem realkreditlånets løbetid.

Kan realkreditinstitutterne ændre bidragssatsen som det passer dem?

Selv om hvert enkelt realkreditinstitut selv bestemmer størrelsen på deres bidragssatser, betyder det ikke, at de frit kan ændre dem, som det passer dem.

Ændringerne skal ske efter den fremgangsmåde, der kaldes for ”god skik”. Det vil sige, at ændringerne i bidragssatserne skal varsles på forhånd og at selskabet skal begrunde årsagen til ændringen.

Derved får du mulighed for at forholde dig til ændringen. Det giver dig tid til at beslutte dig for, om du ønsker at ændre på dit engagement med realkreditinstituttet. F.eks. ved at  flytte dit realkreditlån til et andet selskab med en lavere bidragssats.

Kan det betale sig at omlægge mit lån for at få lavere bidragssats?

Er du utilfreds med størrelsen af bidragssatsen hos det realkreditinstitut, du har optaget lån i, kan du overveje, om det kan betale sig at omlægge kreditforeningslånet til en anden lånetype eller flytte det til en anden kreditforening.

Overvejer du at flytte til et andet realkreditinstitut, skal du være opmærksom på omkostningerne ved at skifte selskab.

Et eventuelt kurstab, samt stiftelses- og andre omkostninger ved etableringen af lånet vil oftest være så høje, at det vil tage lang tid at tjene disse omkostninger hjem alene på grund af forskellen på bidragssatsen.

Er forskellen på bidragssatserne meget lille, vil det oftest slet ikke kunne betale sig.

Hvad du i stedet kan gøre, er at omlægge dit lån hos dit nuværende realkreditinstitut.

Beregninger viser nemlig, at det er op til 8 gange dyrere at opnå afdragsfrihed for den sidste fjerdedel af dit realkreditlån.

For bidragssatsen stiger nemlig i forhold til, hvor stor en procentdel af boligen du har belånt.

De fleste realkreditinstitutter arbejder med tre trin for bidragssatsen: 0-40%, 40-60% og 60-80% af ejendomsvurderingen – og tit er der tale om næsten en fordobling af bidragssatsen for den del af det afdragsfrie lån, der ligger over 60 % af ejendomsvurderingen.

Sådan skærer du toppen af bidragssatsen

Så i stedet for at optage et samlet flexlån uden afdrag for hele lånebeløbet, vælger du i stedet at mikse dette med et realkreditlån, du betaler afdrag på.

De har en lavere bidragssats, både når det gælder rentetilpasnings- og fastforrentede lånetyper.

Så ved at vælge en lånetype med afdrag på den del af huslånet, der ligger over 60 procent af boligværdien, kan du opnå en væsentlig besparelse på bidragssatsen. For på den måde nedsætter du bidragssatsen på den dyreste del af lånet.

Så kommer du i stedet for mellem 2,5 til 3 procent i bidragssats til kun at betale helt ned til 0,3 % ved et fastforrentet lån med afdrag.

Kan jeg trække bidragssatser fra i skat?

Bidragssatsen indgår som en del af ydelsen på dit realkreditlån og kan derfor trækkes fra i skat.

Vælger du derimod at omlægge dit realkreditlån for at få en lavere bidragssats, kan du kun trække stiftelsesomkostningerne til lånet fra i skat.

Kurstab, tinglysnings- og andre udgifter får du ikke fradrag for.

Generelt behøver du dog ikke tænke nærmere over hvad der kan og ikke kan trækkes fra i skat. For realkreditinstitutterne indberetter selv de enkelte tal til SKAT.

Så alt hvad du bør gøre, når du skal afslutte din selvangivelse, er at kontrollere, om tallene er korrekte.

Sådan fungerer en kreditforening

Har du nogensinde spekuleret på, hvordan en kreditforening skaffer og formidler de penge, som boligejere låner gennem deres kreditforeningslån? I nedenstående video (på engelsk) bliver du lidt klogere på samspillet mellem boligejere (dvs. låntager),...

Stigende bidragssatser giver flere klager

De danske kreditforeninger bombarderes med klager fra boligejerne, der er utilfredse med de stadigt stigende bidragssatser på deres kreditforeningslån.

Bidragssatser steget med 62%

Har du tænkt på, at bidragssatsen på dit boliglån er steget markant over de sidste 6 år? Kreditforeningerne har øget bidragssatserne med 62% siden 2009, viser tal fra Børsen.

Boliglån er fyldt med fælder

Hvis du har boliglån i en af landets to mest kendte kreditforeninger, kan selv et billigt realkreditlån være fyldt med fælder. Det er de såkaldte skrivebordsvurderinger af din ejendom, der kan gøre livet som...

Konvertering af boliglån

Du kan spare mange penge ved at udnytte, at renten på boliglån går op og ned. Det kaldes konvertering eller låneomlægning, og det giver dig mulighed for at reducere din ydelse eller din restgæld....

Bedre sammenligning af boliglån

Kreditforeningerne har i længere tid været under pres for at gøre det lettere at sammenligne boliglån. Det er de såkaldte bidragssatser på kreditforeningslån, der skal frem i lyset. Det bliver nu muligt at sammenligne...

Bidragssatser stiger på realkreditlån

Boligejere kan se frem til en prisstigning på deres realkreditlån. Det er bidragssatserne til kreditforeningerne, der stiger og prisstigningerne vil især ramme dem, der har afdragsfrie rentetilpasningslån.

Er dit boliglån for dyrt?

Hvis du vælger den billigste kreditforening, kan der være op til 50.000 kr. at spare i hele boliglånets løbetid.

Kreditforeninger varsler dyrere boliglån

Fra næste år bliver det dyrere at låne penge til bolig som følge af større kapitalkrav til den finansielle sektor og mere regulering. Nykredit og Totalkredit hæver bidragssatserne på boliglån med 0,1 procentpoint pr....

Boliglån i Nordea bliver dyrere

Dit boliglån i Nordea bliver fra 1. oktober dyrere, når banken forhøjer bidragssatserne på realkreditlån med variabel rente og/eller afdragsfrihed.

Sådan sparer du penge på dit boliglån

Mens renten og kurserne på boliglån stort set er ens hos de forskellige kreditforeninger, er der mange penge at spare på de bidragssatser, som de forskellige realkreditinstitutter tager ifm. med kreditforeningslånet.

Pris på Nykredit-boliglån steg 178%

Indehaveren af Laven Tømrer og Snedkerforretning, Niels Jørgen Kaihøj, oplevede at bidragssatsen på hans boliglån hos Nykredit steg 178 pct.